Susan Hefuna

Susan Hefuna (Egipte/Alemanya)
"Filla de pare egipci i mare alemanya, ha crescut a cavall de dues cultures i ha après que les dues
troben els seus orígens en creences religioses distintes. La multiculturalitat i la migració són per a ella elements evidents […]. Les seves fotografies juguen amb la superposició d'esquemes múltiples: allò que sembla diferent, interessant o exòtic als ulls dels occidentals no suposa res de nou per a ella. Mitjançant una tecnologia anacrònica, allò que és a prop és situat en un llunyà passat històric que mai no va ser d'aquesta manera."

(Text manllevat de Leonhard Emmerling "Lifting the Veil" ['Quan s'alça el vel'], Navigation xcultural, Kehrer Verlag, Heidelberg 2000.)