Stan's Cafe

Stan's Cafe
Stan's Cafe

Amb seu a Birgmingham, Stan's Cafe és una companyia de teatre innovadora, amb un treball que comprèn una diversitat àmplia de mitjans, incloent-hi videoart, teatre, ràdio i performances site-specific, així com una participació intensiva de l'audiència.

Ha participat en

De tota la gent a tot el món...

Arts escèniques | Música

NOW. Novembre 2008

De tota la gent a tot el món...