Sílvia Canalda i Llobet

Sílvia Canalda i Llobet és professora del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona. Des de l’any 2005 ha centrat la recerca en l’anàlisi de la imatge religiosa, especialment dels significats i usos del llenguatge visual d’ençà del conflicte doctrinal que es generà a Europa a mitjan cinc-cents. 

Actualització: 2 juliol 2015

Continguts

L’escultura al Renaixement italià

Vídeos

L’escultura al Renaixement italià

Conferència de Sílvia Canalda

L’arquitectura del Renaixement

Vídeos

L’arquitectura del Renaixement

Conferència de Sílvia Canalda

Ha participat en

Les grans civilitzacions d'Europa, 4. La cultura del Renaixement

Cursos i tallers

Institut d'Humanitats. Curs 15/16

Les grans civilitzacions d'Europa, 4. La cultura del Renaixement

Curs dirigit per Jordi Llovet