Salvador Giner

Salvador Giner, president de l’Institut d’Estudis Catalans, catedràtic de Sociologia a la Universitat de Barcelona, ha publicat recentment El origen de la moral. Ética y valores en la sociedad actual (Ed. Península).

Ha participat en

Physis. De les partícules elementals a la naturalesa humana

Debats

Physis. De les partícules elementals a la naturalesa humana

X Congrés Internacional d’Ontologia