Rodrigo Llopis

Fotoreporter

Ha participat en

La perifèria com a conflicte. De les banlieues a Can Tunis

Audiovisuals

Fora de programa 2009

La perifèria com a conflicte. De les banlieues a Can Tunis