Quim Rosell

Arquitecte i professor a l’escola de disseny BAU, a l’École d’Architecture de Montréal i al màster Retail Design d’ELISAVA.

Anteriorment també va impartir docència a l’ETH Zürich i a l’ETSAB. És autor del llibre Después de/Afterwards_Rehacer paisajes/Remaking landscapes (Gustavo Gili, 2002).

Ha participat en

Seminari 4. RECICLATGES. El futur dels paisatges industrials

Debats

Congrés Internacional Cerdà postmetròpolis. El govern de les regions metropolitanes al s XXI

Seminari 4. RECICLATGES. El futur dels paisatges industrials

Sant Adrià de Besòs

Paisatges per emportar

Debats

Paisatges per emportar

Paisatges per emportar

Conferències màster “Intervenció i Gestió del Paisatge”