Peter Wagner

Peter Wagner
Peter Wagner

Professor d’investigació ICREA en Ciències socials a la Universitat de Barcelona. Doctor en Ciències polítiques per la Universitat de Berlín, ha desenvolupat la seva activitat acadèmica a Alemanya, el Regne Unit, França, Itàlia, Noruega, els Estats Units i Sud-àfrica. Ha estat investigador al Wissenschaftszentrum für Sozialforschung de Berlín, catedràtic de Sociologia a les universitats de Warwick i Trento, i catedràtic de Teoria social i política a l’Institut Europeu Universitari de Florència. La seva recerca se centra en l’estudi comparatiu i analític de les diferents formes de modernitat social, econòmica i política, i de les trajectòries històriques de les societats modernes. Des de l’any 2010 dirigeix a la Universitat de Barcelona el grup de recerca internacional TRAMOD «Trajectòries de la modernitat. Comparació de varietats europees i no europees». Ha publicat, entre d’altres, Modernity as Experience and Interpretation. A New Sociology of Modernity (Polity, 2008) i Modernity: Understanding the Present (Polity, 2012). Recentment ha editat The Moral Mappings of South and North (Edinburgh University Press, 2017).

Actualització: 22 juny 2018

Pròximes activitats en què participarà

Conferència de Jens Beckert
El deute. Nous i vells vincles europeus

Conferència de Jens Beckert

Expectatives fictícies: creixement i crisi en el crac del deute europeu

El sociòleg Jens Beckert demostra com les expectatives fictícies van tenir un paper clau en el col·lapse econòmic europeu.

Continguts

La governança i l'augment del populisme a l'Eurpoa del sud

Vídeos

La governança i l'augment del populisme a l'Eurpoa del sud

Europa: de l'esperança a la desafecció

La condició humana a l’Antropocè

Vídeos

La condició humana a l’Antropocè

Conferència de Dipesh Chakrabarty

Prendre la paraula. Progrés i modernitat

Vídeos

Prendre la paraula. Progrés i modernitat

Conferència de Peter Wagner

Prendre la paraula. Riquesa i critica

Vídeos

Prendre la paraula. Riquesa i critica

Conferència de Luc Boltanski

Ha participat en

Europa: de l'esperança a la desafecció

Debats

Europa: de l'esperança a la desafecció

Una perspectiva mediterrània

La condició humana a l’Antropocè

Debats

Canvi climàtic

La condició humana a l’Antropocè

Conferència de Dipesh Chakrabarty

Progrés i modernitat

Debats

Prendre la paraula

Progrés i modernitat

Conferència de Peter Wagner