Paula Sibilia

Paula Sibilia
Paula Sibilia

Professora d’estudis culturals i mitjans a la Universitat Federal Fluminense de Rio de Janeiro. Les seves recerques s’ocupen de les transformacions de la subjectivitat contemporània i de l’estatut del cos i les seves imatges. És autora d’O show do eu: A intimidade como espetáculo (2008), una reflexió sobre l’impacte de les noves tecnologies en el concepte d’intimitat. Més recentment, s’han traduït al castellà les obres El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales (2009) y Redes o paredes. La escuela en tiempos de dispersión (2012).

Actualització: 22 maig 2014

Continguts

Soy Cámara #29. A la meva habitació

Vídeos

Soy Cámara #29. A la meva habitació

El programa del CCCB

La transformació de la intimitat. De la interconnexió a la hiperconnexió

Vídeos

La transformació de la intimitat. De la interconnexió a la hiperconnexió

Conferència de Paula Sibilia

La transformació de la intimitat

Imatges

La transformació de la intimitat

Debat al CCCB

Ha participat en

Enter Forum 2014

Debats

Enter Forum 2014

1er Fòrum International d'Internet i Privacitat

La transformació de la intimitat

Debats

La transformació de la intimitat

Debat al CCCB