Núria Altarriba i Vigatà

Directora de la Unitat bibliogràfica de la Biblioteca de Catalunya.

Diplomada en Biblioteconomia i Documentació i Llicenciada en Història de l’art. L’any 1988 va començar a treballar en el catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic on romangué fins l’any 1997, data en què ocupà el lloc de cap del Servei d’Accés i Obtenció de Documents de la Biblioteca de Catalunya. Al llarg de gairebé disset anys ha participat en la gestió de moltes millores dels serveis als usuaris que s’han dut a terme a la Biblioteca. Des de juny de 2013 és directora de la Unitat bibliogràfica, tasca que implica la gestió de les monografies impreses antigues i modernes, els manuscrits, l’arxiu i la musica impresa i manuscrita que ingressa a la BC per donatiu, intercanvi, adquisició o Dipòsit Legal, les cataloga i contribueix a la seva adquisició, conservació, preservació i digitalització.

Entre els anys 1995-1999 fou professora associada a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, impartint les matèries Patrimoni documental i bibliogràfic, Propietat intel•lectual i Accés als documents. Ha participat en taules rodones i congressos presentant ponències sobre cartes i gestió de serveis als usuaris. S’ha especialitzat en propietat intel•lectual i forma part de diversos grups de treballs experts en aquest tema.