Miquel Roca

Ha participat en

La transició política

Debats

En transició

La transició política

Influència de les noves tecnologies de la informació en l'organització política de la societat

Debats

Ciutat i noves tecnologies

Influència de les noves tecnologies de la informació en l'organització política de la societat

Debat amb Tomás Delclós, Joan Majó, Miquel Roca Junyent, Juan Cueto i Derrick de Kerckhove