Miquel Àngel Marín

Clarinetista i compositor. Format als conservatoris de Barcelona i de Karlsruhe (Alemanya), compagina el repertori clàssic amb la lliure improvisació. Ha col·laborat amb orquestres i conjunts de cambra arreu del món. Treballa també en els camps de l'acció musical, poesia, performance, clarinet preparat i vídeo.

Actualització: 15 setembre 2015

Ha participat en

BCNmp7. Galeria de versions extremes

Música

BCNmp7. 2015

BCNmp7. Galeria de versions extremes

Músiques en procés