Miguel Siguán

Ha participat en

Els Grans Llibres d’Occident - Sèrie d’hivern, 2008

Debats

Institut d'Humanitats. Curs 07/08

Els Grans Llibres d’Occident - Sèrie d’hivern, 2008

Curs dirigit per Jordi Llovet