Miguel Ruano

Vicepresident de Marriot Vacational Club International.

Ha participat en

Els projectes

Debats

Simposi Internacional Intelligent Coast “TURISME XXL. LA MEGALOPÓLIS EUROPEA”

Els projectes