Michael Walzer

Michael Walzer
Michael Walzer

Professor a la School of Social Science, Institute for Advanced Study, Princeton, autor de Guerras justas e injustas (Paidós, 2001) i Guerra, política y moral (Paidós, 2001).

Graduat a la Universitat de Brandeis i doctorat a Harvard, en l'actualitat és professor a la School of Social Science de l'Institute for Advanced Study a Princeton. Les seves àrees d'investigació són la teoria política, la filosofia moral, els conflictes bèl·lics i la justícia social. És editor de la revista Dissent. Ha publicat, entre d'altres, Tratado sobre la tolerancia (1997), Guerras justas e injustas (1997) i Reflexiones sobre la guerra (2004).

Continguts

En guerra

Publicacions

En guerra

03. Terrorisme i guerra justa / Terrorism and Just War

Publicacions

03. Terrorisme i guerra justa / Terrorism and Just War

Michael Walzer

Terrorismo y guerra justa

Publicacions

Terrorismo y guerra justa

Michael Walzer

Ha participat en

En guerra

Debats

En guerra