Matteo Ciastellardi

En l’actualitat, és investigador en el IN3/UOC i anteriorment havia estat investigador associat sènior (2010) a Research Line Digital Culture. Va obtenir el seu doctorat en el Politecnico di Milano, en el Departament de Disseny Industrial i Comunicació Multimèdia, amb una tesi titulada Bottom-up management of online information. En els anys 2009-2010, va ser responsable del curs “New languages in information science” com a professor adjunt a la Università Statale di Milano.

Investigador associat de REPLICA (Reti Evolute Per L’Interazione e la Comunicazione Aziendale) el 2007 per a la promoció de la transmissió del coneixement de l’àmbit acadèmic al professional i viceversa. Investigador associat (2008) en el projecte NERV (Neural Environment for Recombinant Visualization) que pretén dissenyar nous tipus d’interfícies visuals per a la gestió de dades en entorns complexos.

Les seves investigacions es basen principalment en la topografia de la informació en la web i en estratègies de disseny per a la gestió ascendent de la informació per part dels mitjans socials, amb un èmfasi especial en les pràctiques i eines que permeten compartir el coneixement.

Últimes publicacions: Design, Knowledge and Augmented Realities (amb A. Cruciani, C. M. de Almeida i D. de Kerckhove) 2009; Le architetture liquide. Il pensiero in rete e le reti del pensiero, 2009; The space between. Designing bottom-up knowledge in an interconnected society, (amb A. Cruciani, C. M. de Almeida i D. de Kerckhove), 2009; Hybrid ontologies. Design knowledge in a hyperconnected fluid society, 2008; W.Book & E.Margin (amb A. Cruciani, C. M. de Almeida i D. de Kerckhove) 2008, entre d’altres publicacions.

 

Actualització: 24 maig 2011

Continguts

Mcluhan Galaxy

Imatges

Mcluhan Galaxy

Comprendre els mitjans de comunicació actuals

Ha participat en

McLUHAN GALAXY

Debats

McLUHAN GALAXY

Comprendre els mitjans de comunicació actuals