Marisol Garcia

Professora de Sociologia urbana a la Universitat de Barcelona, ha ensenyat en diverses universitats europees i ha estat investigadora al Royal Institute of International Affairs de Londres. Ha participat en nombrosos projectes europeus de promoció de la democràcia, la participació i la integració social. És autora de publicacions internacionals sobre ciutadania i polítiques socials urbanes. Entre les seves contribucions en obres col·lectives destaquen “The Case of Barcelona” dins Spatial Planning and Metropolitan Governance (Routledge, 2003), “Barcelona: Governing coalitions, visitors and the changing city center “ dins Cities and Visitors (Blackwell, 2004). 

Actualització: 24 abril 2008

Ha participat en

Barcelona, Metaciutat

Debats

Barcelona, Metaciutat