Mario Trigo

Mario Trigo
Mario Trigo

Cap de redacció d'Altaïr Magazine.

Continguts

Programació contínua 18. Viatges en vinyetes

Vídeos

Programació contínua 18. Viatges en vinyetes

Presentació de «Viatges dibuixats» d’Altaïr Magazine i trobada amb Peter Kuper

Ha participat en

Viatges en vinyetes

Debats

Kosmopolis. Programació contínua 2018

Viatges en vinyetes

La literatura de viatges a través de la ficció gràfica