Marc Grau-Solés

Politòleg, professor de la UAB, membre de SOCOL – Tecnologia
Social i coordinador del postgrau.