Manuela Carmena

Magistrada jutge de la Audiència de Madrid.