Manel Vila

Comissionat d’Alcaldia de Cooperació, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Barcelona

Ha participat en