Manel Risques

Professor d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona (UB).

Professor titular d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona. Va iniciar la seva recerca (1978) sobre els moviments populars durant la revolució liberal i va continuar amb l'anàlisi de l'Estat liberal a Catalunya, la política d'ordre públic i la subordinació del poder civil al poder militar a Espanya. Va publicar diversos articles en revistes especialitzades (Recerques, Trienio, L'Avenç...), col·laboracions en obres col·lectives i individuals entre les quals destaca El Govern Civil de Barcelona al segle XIX (Barcelona, 1995).

Va ampliar el seu camp de recerca cap al període franquista i la transició, amb publicacions en diverses revistes especialitzades (Ayer, Historia Social, L'Avenç...) i llibres.

Útimes publicacions
Temps d'amnistia. Les manifestacions de l'1 i el 8 de febrer de 1976 (Barcelona, 2001)
Procés a la Guàrdia Civil. Barcelona 1939 (Barcelona, 2001)
El triomf de la memòria. La manifestació de l'11 de setembre de 1977 (Barcelona, 2002)
Identitat democràtica o tradició espanyolista? La repressió sobre els Mossos d'esquadra a la postguerra (Barcelona, 2003)
Memoria democrática en la Guardia Civil: Pedro Garrido Martínez
, "Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea" 7, 2007. http://hispanianova.rediris.es

Exposicions (comissariat)
Catalunya sota el franquisme (Universitat de Barcelona, 1985)
1939. Barcelona, any zero (Museu d'Història de la Ciutat, 1999)
Camins de modernitat: la nissaga dels Rubió (Museu d'Història de Catalunya, 2004)
Les Presons de Franco (Museu d'Història de Catalunya, 2003-04)

Premis
Premio Ciudad de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1994
Premio Nacional de Cultura, Generalitat de Catalunya, 2004

Continguts

En transició

Publicacions

En transició

Ha participat en

Sobre la tortura

Debats

En transició

Sobre la tortura

En Transició

Exposició

En Transició

20N – 23F 2008