Luis Garrido Medina

Sociòleg i demògraf

Luis Garrido (Espanya, 1950). Catedràtic de sociologia al Departament de Sociologia II (Estructures i Processos Socials) a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)..És Director del Centre Estructures Socials Comparades (CESC).

Les seves línies d’investigació es centren en l’anàlisi d’estructures socials locals, regionals i nacionals, el mercat de treball i l’estructura ocupacional, sociología i demografía de la família, entre altres.  Ha participat en nombroses investigacions, de les quals destaca Demografía generacional de la ocupación y de la formación: el futuro de la jubilación en España, Premi d’Investigació del Consell Econòmic i Social (2002).

 

Actualització: 28 setembre 2015

Continguts

La edad de emancipación de los jóvenes

Publicacions

La edad de emancipación de los jóvenes

Les cultures del treball

Publicacions

Les cultures del treball

Ha participat en

Lògica i retòrica de l'exclusió

Debats

Ciutat i immigració

Lògica i retòrica de l'exclusió

Debat amb Diego López i Jairo Montoya