Luis Enrique Alonso

Catedràtic de Sociologia de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Autònoma de Madrid.

Continguts

Necessitats, consum i sostenibilitat

Publicacions

Necessitats, consum i sostenibilitat

VII Seminari urbà