Luca Queirolo

Investigador i fundador del Laboratori de Sociologia Visual de la Universitat de Gènova.

Ha participat en

Democràcia escolar, cultures juvenils i participació

Debats

Democràcia escolar, cultures juvenils i participació

En el marc del programa Barcelona, Aula de Ciutadania