Julie-Anne Boudreau

Càtedra de Recerca del Canadà, Institut National de la Recherche Scientifique de Montréal.

Professora i titular de la Càtedra d’investigació de Canadà sobre la ciutat i les polítiques de la inseguretat del Centre d’Urbanització, Cultura i Societat de la Universitat del Quebec. Doctorada en estudis urbans per l’Escola de Política Pública i Recerca social de la Universitat de Califòrnia. Cal destacar els seus llibres Changing Toronto: Governing the In-Between the Global and the Local, que es publicarà aquest 2007 i The Megacity Saga: Democracy and Citizenship in this Global Age (Black Rose Books, 2002).

Continguts

Architectures of Fear

Publicacions

Architectures of Fear

Terrorism and the Future of Urbanism in the West

Ha participat en