Josep M. Loza

Director General de Caixa de Catalunya.