José Luís Pérez Triviño

És professor titular de Filosofia i Teoria del Dret a la UPF. A més de les assignatures de Teoria i Filosofia del Dret, ha impartit els cursos "Dret, política i moral: reflexions a través del cinema" i "Les barbàries del segle XX: una anàlisi filosòfica, jurídica i moral". És autor del llibre Los juicios de Nuremberg, UOC, 2006 i de diversos articles d'investigació sobre el tema.

Ha participat en

Si això són homes... Els genocidis del segle XX a través del cinema

Debats

Institut d'Humanitats. Curs 08/09

Si això són homes... Els genocidis del segle XX a través del cinema

Seminari a càrrec de José Luís Pérez Triviño