Jordi Ventura

Ramader i veterinari assessor d’explotacions porcines.

Ha participat en

Fora de programa: Presenta PIG BUSINESS

Audiovisuals

Fora de programa 2011

Fora de programa: Presenta PIG BUSINESS

Documental realitzat per Tracy Worcester