Jordi Vaquer Fanés

Jordi Vaquer Fanés
Jordi Vaquer Fanés

Director regional per a Europa de l’Open Society Foundations i codirector de l’Open Society Initiative for Europe. Ha estat director del Centre d’Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB) entre els anys 2008 i 2012. És analista polític especialitzat en assumptes internacionals, columnista i comentarista habitual en diferents mitjans de comunicació. Va ser coordinador d’EU4Seas, un programa de recerca finançat per la Comissió Europea que reuneix institucions de vuit països europeus per estudiar els efectes de les polítiques europees sobre la cooperació a la Mediterrània, el Bàltic, el Caspi i el mar Negre. Forma part del consell editorial de la Revista CIDOB d’Afers Internacionals. És professor de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).

Actualització: 9 març 2016

Continguts

El projecte europeu i el repte de la desafecció

Vídeos

El projecte europeu i el repte de la desafecció

Europa: de l'esperança a la desafecció

Nosaltres, el poble

Vídeos

Nosaltres, el poble

L’avenç del populisme a Europa

Una Europa envellida serà una Europa més conservadora?

Vídeos

Una Europa envellida serà una Europa més conservadora?

Entrevistes als investigadors d'«Ageing Democracies»

El vell futur de la democràcia

Vídeos

El vell futur de la democràcia

Conferència de Pedro Olalla

Lliçons de l'onada de protestes a Europa

Vídeos

Lliçons de l'onada de protestes a Europa

Debat amb Ivan Krastev, Maria Lipman, Oleksandr Sushko, Ayse Akalin i Jaume Asens

La crisi i el futur de les societats obertes a Europa

Vídeos

La crisi i el futur de les societats obertes a Europa

Conferència de George Soros

Reinventar la democràcia a Europa

Vídeos

Reinventar la democràcia a Europa

Per una nova política de l'interès comú

Reinventar la democràcia a Europa

Vídeos

Reinventar la democràcia a Europa

La democràcia en joc. La temptació populista

Ha participat en

Europa: de l'esperança a la desafecció

Debats

Europa: de l'esperança a la desafecció

Una perspectiva mediterrània

Nosaltres, el poble

Debats

Nosaltres, el poble

L’avenç del populisme a Europa

El vell futur de la democràcia

Debats

Vella Europa, noves utopies

El vell futur de la democràcia

Conferència de Pedro Olalla

El desordre europeu

Debats

El desordre europeu

Crisi de refugiats, noves fronteres i governança global

Europa

Debats

En comú

Europa

Conferència inaugural a càrrec d'Ulrich Beck

Reinventar la democràcia a Europa

Debats

Reinventar la democràcia a Europa

Per una nova política de l'interès comú