Jordi Moreras

Antropòleg i director de Tr[à]nsits, Consultoria en temes d'immigració.

Continguts

Ha participat en

L’islam europeu

Debats

L’islam europeu