Jordi Isern

Jordi Isern
Jordi Isern

Doctor en Física per la Universitat de Barcelona (1978). En l’actualitat és Professor d’Investigació del CSIC i director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya

Ha treballat sobre l'origen dels elements lleugers, els mecanismes de col·lapse a estrelles de neutrons, les supernoves, la cristal·lització de les estrelles nanes blanques i també sobre l'evolució química de la Galàxia. Darrerament ha estat treballant sobre detecció de raigs gamma mitjançant el satèl·lit INTEGRAL.

És membre de la Societat Catalana de Física i de les Societats Astronòmiques Espanyola i Europea. També és membre de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya.

Ha estat coeditor de la revista Europhysics Letters des de l'any 1992 fins el 1997 i és president de l'Associació de Campus Afiliats de la International Space University, així com membre del Consell de Direcció d'aquesta organització.

Continguts

NOW. El nostre lloc en el cosmos

Vídeos

NOW. El nostre lloc en el cosmos

Conversa amb Jill Tarter i Jordi Portell

Ha participat en

El nostre lloc en el cosmos

Debats

NOW. Març 2009

El nostre lloc en el cosmos

Elogi de la foscor

Debats

NOW. Abril 2008

Elogi de la foscor

El paper de la nit en el desenvolupament de la humanitat