Jordi Campos

Jordi Campos
Jordi Campos

Jordi Campos és llicenciat en Ciències polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster de Gestió pública per l’IDEC. Ha treballat en diverses empreses del sector de la consultoria estratègica i ha liderat projectes de millora organitzativa, gestió del canvi, disseny i avaluació de polítiques públiques o administració electrònica. Des de l’any 2011 és el cap de la Unitat d’Organització i Processos (UOP) de la Universitat Pompeu Fabra, i ha simultaniejat durant un temps la direcció de la UOP amb la de la Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació (UEPA).

Actualització: 7 maig 2014