Jordi Bertran

Coordinador de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona. Anteriorment ha estat professor a la UPC i ha treballat com a avaluador expert a l’Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva del Ministeri d’Educació i Ciència en qüestions d’infraestructures i ordenació del territori.