Joaquim Sempere

Coordinador del VII Seminari urbà Necessitats, consum i sostenibilitat.

Continguts

Necessitats, consum i sostenibilitat

Publicacions

Necessitats, consum i sostenibilitat

VII Seminari urbà