Joan Majó

President del European Institute for the Media, Düsseldorf (Alemanya).

Continguts

Europa com a assignatura

Publicacions

Europa com a assignatura

Debat de Barcelona 2002

Ha participat en

Els nous instruments (educació en les noves tecnologies)

Debats

Europa com a assignatura

Els nous instruments (educació en les noves tecnologies)

Conferència de Joan Majó

Influència de les noves tecnologies de la informació en l'organització política de la societat

Debats

Ciutat i noves tecnologies

Influència de les noves tecnologies de la informació en l'organització política de la societat

Debat amb Tomás Delclós, Joan Majó, Miquel Roca Junyent, Juan Cueto i Derrick de Kerckhove