Joan Albesa

Arquitecte, primer tinent alcalde de l’Ajuntament d’Olot i regidor d’Urbanisme i barri vell i d’Obra pública. És director del Projecte d’intervenció integral del nucli històric d’Olot i ha redactat diversos projectes de planejament i gestió urbanística. Així mateix, és president de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient i forma part del Consell comarcal de la Garrotxa.

Ha participat en

Seminari I. REGENERACIONS

Debats

Congrés Internacional Cerdà postmetròpolis. El govern de les regions metropolitanes al s XXI

Seminari I. REGENERACIONS

La recuperació de la ciutat