Ignacio Vidal-Folch

Escriptor i periodista.

Ha participat en

Visions creuades, visions de canvi

Debats

Visions creuades, visions de canvi

Ciutats i regions d’europa