Gilbert Martínez

Economista (UPF) i postgraduat en Visualització de la Informació (IdEC). Investigador de mercats de gran consum, professor en diferents edicions del Màster de Màrketing de l'IdEC i actualment Analista Web a Sekuenz.

Continguts

Periodisme de dades. Excel i Google Drive per a Periodistes

Vídeos

Periodisme de dades. Excel i Google Drive per a Periodistes

Taller amb Gilbert Martínez

Ha participat en

Periodisme de dades. Sessió de treball (I)

Debats

Periodisme de dades 2013

Periodisme de dades. Sessió de treball (I)

Excel i Google Drive per a Periodistes