Giacomo Marramao

Professor de Filosofia Política de la Università di Roma Tre.

Ha participat en

Conferència de Giacomo Marramao

Debats

Barcelona Pensa 2015

Conferència de Giacomo Marramao

"Més enllà de la ciutadania, El poble com a construcció política"

El llegat d’Hannah Arendt

Debats

El llegat d’Hannah Arendt