Gala Pin

Ha participat en

Xerrades per Ciutat Vella

Debats

Xerrades per Ciutat Vella

Identitat i planejament: conferència d'Alessandro Scarnato