Francisco Espinosa

Historiador i coordinador del projecte "Todos Los Nombres", ha realitzat nombrosos estudis sobre la repressió franquista; autor del llibre Contra el olvido (Crítica, 2006).

Ha participat en

Passats presents

Debats

Passats presents