Faustino G. Márquez

Urbanista.

Ha participat en

Els agents

Debats

Simposi Internacional Intelligent Coast “TURISME XXL. LA MEGALOPÓLIS EUROPEA”

Els agents