Emmanuel Todd

Investigador de l'Institut Nacional d'Estudis Demogràfics, París.

Continguts

Europa com a assignatura

Publicacions

Europa com a assignatura

Debat de Barcelona 2002

Ha participat en

Les terres i els homes (demografia, migracions).

Debats

Europa com a assignatura

Les terres i els homes (demografia, migracions).

Conferència d'Emmanuel Todd