EDPAC (Educació per a l’Acció Crítica)

Educació per a l'Acció Crítica neix el 2003 amb la finalitat de promoure canvis quotidians en infants, joves i persones adultes, per tal d'aconseguir un món més just, solidari i sostenible. L'entitat és una iniciativa més dels anomenats moviments socials que busquen un altre tipus de globalització. Les propostes educatives es realitzen mitjançant materials didàctics per a agents socials, i directament amb tallers i tècniques teatrals. L'abordatge es fa des d'objectes i pràctiques quotidianes (el xat, la barbie, els porros, el cotxe, l'hamburguesa...), per tal d'afavorir una visió crítica d'aquests elements i promoure altres conductes.

http://edpac.cat

Ha participat en

La recuperació de la ciutat

Debats

NOW. Novembre - desembre 2007

La recuperació de la ciutat

Art al carrer, dissidència gràfica i contrapublicitat