Celestino Corbacho

President del Consorci del CCCB.

Ha participat en

La transició política

Debats

En transició

La transició política

Elogi de l’hospitalitat

Debats

Elogi de l’hospitalitat

Apunts sobre el futur d’Europa