Carlos Alberdi

Director general de Cooperació i Comunicació Cultural del Ministerio de Cultura.

Ha participat en