Carles Rebassa

Poeta mallorquí en llengua catalana.

(Palma, 1977) Ha publicat Requiescat in pace (1998), juntament amb Pere Perelló, Poema B (2006) i Els joves i les vídues (2006), obra guardonada amb el premi Ausiàs March. També ha parti­cipat en el recull poètic Ningú no ens representa. Poetes empren­yats (Setzevents, 2011). Actualment està acabant el llibre Mite i pols de Blai Bonet, una recerca literària i biogràfica del poeta, i prepara un llibre de poesia que encara no té títol.

Continguts

Pensar diferent. La poesia al moll de l'os

Vídeos

Pensar diferent. La poesia al moll de l'os

Debat amb Josep Maria Lluró, Enric Casasses, Arnau Pons i Carles Rebassa

Pensar diferent. La poesia al moll de l'os

Vídeos

Pensar diferent. La poesia al moll de l'os

Carles Rebassa recita Pasolini

Ha participat en

Pensar diferent

Debats

Pensar diferent

Pasolini i la crítica de la cultura dominant