Antonio Barbadilla Prados

Professor Titular del Departament de Genètica i Microbiologia i Investigador de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la UAB. El seu camp d’investigació és la genètica de poblacions i la bioinformàtica. Mitjançant models de genètica de poblacions analitza i interpreta la variació genètica a escala genòmica. Entre altres èxits recents, el grup ha traçat el primer mapa d’alta resolució de la selecció natural al llarg de un genoma, el qual s’ha publicat a la revista Nature. Des de el seu compromís amb la qualitat i innovació docent, ha dirigit la implantació del nou grau de Genètica de la UAB i del màster estratègic de Bioinformàtica de la UAB. Considera la divulgació científica una tasca fonamental per tal que la ciència arribi a ser part del bagatge intel·lectual del conjunt de la societat.

Actualització: 6 octubre 2014

Ha participat en