Antoni Catalán

Director d'AC Hotels, Barcelona.

Ha participat en

Els agents

Debats

Simposi Internacional Intelligent Coast “TURISME XXL. LA MEGALOPÓLIS EUROPEA”

Els agents