Anna Miñarro

Psicòloga clínica i psicoanalista.

Ha participat en

Sobre la tortura

Debats

En transició

Sobre la tortura